Συζήτηση για την ασφαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών