Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβούλιου Κοζάνης για τη ΔΕΗ Α.Ε.

Την έκδοση ψηφίσματος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και τον περιορισμό των ποσοστών του Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση».
Το πλήρες περιεχόμενο του ψηφίσματος 👉 https://bit.ly/3FKABmX