«Έξυπνους» κάδους βιοαποβλήτων απέκτησε ο Δήμος Κοζάνης: Συλλέγουν & καταγράφουν δεδομένα για τη θερμοκρασία, τη σύνθεση και την πληρότητα του κάθε κάδου

Την ανακύκλωση των αστικών βιοαποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας προωθεί ο Δήμος Κοζάνης, συμμετέχοντας μέσω του Cluster of Bioeconomy & Environment of Western Macedonia στο έργο SCALIBUR (Scalable Technologies for Bio-urban Waste Recovery) συνεργαζόμενος με άλλους είκοσι ευρωπαϊκούς φορείς.
📍Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο διευρυμένο σχήμα από εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, φορείς τεχνολογίας και ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης που συνεργάζονται με τέσσερις περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κοζάνης. Στόχος η ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για τη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών κυκλικής οικονομίας, στις συγκεκριμένες περιοχές.
Οι πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων ποικίλλουν στην Ευρώπη, ενώ μόνο ορισμένες πόλεις συλλέγουν χωριστά τα οικιακά βιοαπόβλητά τους. Το SCALIBUR συνεργάζεται με τους Δήμους της Μαδρίτης (Ισπανία), του Αλμπάνο Laziale (Ιταλία) και της Κοζάνης (Ελλάδα) για για την βελτιστοποίηση του τρόπου συλλογής των βιοαποβλήτων και την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας τους.
📌Μια από τις δράσεις του έργου SCALIBUR είναι η τοποθέτηση αισθητήρων στους καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων, που ως στόχο έχει τη βελτιστοποίηση του τρόπου συλλογής τους και την καταγραφή χρήσιμων δεδομένων για τη λειτουργία τους. Οι αισθητήρες αυτοί θα καταγράφουν και θα αποστέλλουν επιπλέον σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεδομένα σχετικά με τη σύνθεση (CH4 καιCO2), τη θερμοκρασία και το ποσοστό πληρότητας σε κάθε κάδο.
ℹ Περισσότερα https://bit.ly/2WOitab