Έργο GREENOVATE – «Πρασινίζω και ομορφαίνω το κέντρο της Κοζάνης με την χρήση κυψελών από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά με την ενεργή συμμετοχή επαγγελματιών και μαθητών»

Το έργο GREENOVATE που θα υλοποιηθεί στην #Κοζάνη θα αναζωογονήσει το κέντρο της Κοζάνης δημιουργώντας κυψέλες πρασίνου, κάνοντας συμμέτοχους τις τοπικές επιχειρήσεις και τους νεαρούς μαθητές σε βάθος χρόνου και όχι μόνο στη φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας.
🎯Στοχεύει στην βελτίωση του φυσικού μικρο- περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης και κατ΄ επέκταση της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών και την προώθηση μιας νέας αντίληψης που βασίζεται στη συλλογικότητα και την αίσθηση του ανήκειν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση, την καθημερινή φροντίδα και την προστασία αυτών των πράσινων κυψελών.
ℹ Περισσότερα: https://bit.ly/3zGvOSu