Έρευνα για τη συλλογή Βιοαποβλήτων στη Πόλη της Κοζάνης

Τα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα οργανικά απορρίμματα από τροφές, λαχανικά, φρούτα, κλπ από τα νοικοκυριά, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ενώ μειώνουν τη ρύπανση και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου πλανήτη. Για αυτό το λόγο τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και δεν θα πρέπει να πετιούνται με τα υπόλοιπα απόβλητα.
➡Η εικόνα στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν είναι ιδεατή, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των βιοαποβλήτων δε διαχωρίζεται και οδηγείται στους χώρους υγειονομικής ταφής μαζί με όλα τα άλλα απορρίμματα.
✔Εντούτοις, ο πάντα πρωτοπόρος Δήμος Κοζάνης μαζί με την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων ΔΙΑΔΥΜΑ και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) συνεργάζονται σε ένα διεθνές, τετραετές έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε., το SCALIBUR (SCALable technologIes for Recovery Bio-Urban waste). Ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τα συστήματα συλλογής, διαλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων βελτιώνοντας την ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών και, κατά συνέπεια, να συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων στην πόλη σας.
👉Εσείς, ως κάτοικος του Δήμου Κοζάνης και άρα ως άμεσα εμπλεκόμενος στην αλυσίδα αξίας των βιοαποβλήτων της Κοζάνης, μπορείτε να συμβάλλετε κατ’ αρχάς συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό του συστήματος συλλογής των βιοαποβλήτων στην πόλη μας!
Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική και έχετε το δικαίωμα να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να δηλώσετε το λόγο τερματισμού.
Παρακαλώ πατήστε το παρακάτω Link για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο.
Εάν θέλετε να βοηθήσετε περαιτέρω το έργο μας και την πόλη της Κοζάνης, μη διστάσετε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο της έρευνας με τους φίλους, τους συναδέλφους και τους γείτονές σας που ζουν στην Κοζάνη!
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα ή το έργο SCALIBUR μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κο Θεόδωρο Γκιούρκα στο t.gkiourkas@clube.gr και να δείτε::
Την ιστοσελίδα του έργου (http://www.scalibur.eu/)
Τη σελίδα μας στο Twitter https://twitter.com/scalibur_h2020?lang=el και το LinkedIn https://www.linkedin.com/company/scalibur-project/