Αγαπάμε την πόλη μας, φροντίζουμε το Δήμο Κοζάνης

 
Ο τομέας περιβάλλοντος και καθαριότητας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς διαχρονικά.
Στην τρέχουσα δημοτική περίοδο υλοποιήθηκαν έργα και δράσεις που ενισχύουν τις υπηρεσίες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.