Αναβαθμίζεται η ασφάλεια του οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

 
 
👉Εργασίες για την αναβάθμιση της ασφάλειας του αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης, περιλαμβάνει η σύμβαση του έργου, που υπεγράφη από το δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα και τον ανάδοχο Ιωάννη Σιαμίδη, την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, στο Δημαρχείο. Στην υπογραφή παρέστη και η αρμόδια αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Μελετών, Νούλα Τουμπουλίδου.
📢Εκτενέστερα, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη μείωση της ταχύτητας (σήμανση, κατασκευή λωρίδων κτλ), την αναμόρφωση του αστικού οδικού περιβάλλοντος (τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, βελτίωση οδοστρώματος κ.ά.), καθώς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των υπεραστικών και περιαστικών οδών.
👉Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2- 16631_πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGeneration EU.
📝Σημειώνεται, ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.140.000,00 ευρώ, ενώ η δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε 675.419,83 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).