Αναβαθμίζεται ο κεντρικός αγωγός της Τηλεθέρμανσης: Έργο ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ

Την κατασκευή της Β΄ φάσης του έργου της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του αγωγού μεταφοράς θερμικής ενέργειας της τηλεθέρμανσης Κοζάνης πρόκειται να ολοκληρώσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης.
📍Η υλοποίηση του συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ και του Άξονα Προτεραιότητας 10 που αφορά την “Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές”.
➡Η συνολική δαπάνη του εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.613.573 ευρώ ( πλέον ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότηση του καλύπτεται σε ποσοστό 54,34%, που αφορά ποσό 1.420.215,56 ευρώ, από ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ και σε ποσοστό 45,66 %, που αφορά ποσό 1.193.357,42 ευρώ, από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Τι περιλαμβάνει.
Το έργο αυτό έχει ως τίτλο του «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ», και περιλαμβάνει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό (αντικατάσταση) τμήματος του υφιστάμενου παλαιού υπόγειου προμονωμένου αγωγού προσαγωγής – μεταφοράς υπέρθερμου νερού -, μήκους 6.300 μέτρων.
Συμπεριλαμβάνει ακόμα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για το σύστημα ανίχνευσης διαρροών που ενοποιείται και εντάσσεται στο υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης διαρροών.
Το τμήμα του αγωγού που αναβαθμίζεται βρίσκεται μεταξύ των κύριων αντλιοστασίων Α1/Α2 που βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης και του ανασκευασθέντος πρόσφατα βανοστασίου που είναι εντός του αγροκτήματος Δρεπάνου.
Οφέλη του έργου.
Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας του συστήματος τηλεθέρμανσης, την αύξηση της μεταφερόμενης θερμικής ισχύος και την προστασία του περιβάλλοντος.