Αναβαθμίζονται οι είσοδοι-έξοδοι της πόλης από/προς Λάρισα και Θεσσαλονίκη

 
 
Το νέο έργο ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες.
Ένα έργο που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης του 2024, ύψους 34 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, με πλήρως εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις που διαμορφώσαμε σε συνεργασία με τα στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Το έργο συμβατοποιήθηκε τον Μάιο του 2023.