Ανακοίνωση υποψηφιότητας

Ο Άγγελος Μάστορας θα είναι υποψήφιος για το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Κάτω Κώμης με το συνδυασμό μας.

Ο Άγγελος κατάγεται από την Κάτω Κώμη. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο.

Έχει διατελέσει μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας.

Προχωράμε με Ενότητα!