Ανακοίνωση υποψηφιότητας

Ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του Γεωργίου Πετρίδη με την Ενότητα.
 
Ο Γιώργος κατάγεται από το Ρυάκιο και ζει εκεί.
 
Έχει σπουδάσει μηχανολόγος θερμοϋδραυλικός.
 
Σήμερα είναι αγρότης.