Ανακοίνωση υποψηφιότητας

Ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του Ναπολέοντα Τοψή με την Ενότητα.
 
Ο Ναπολέων είναι κάτοικος Λυγερής. Είναι τρίτεκνος.
 
Εργάστηκε στη ΔΕΗ και σήμερα είναι συνταξιούχος.
 
Έχει διατελέσει μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Λυγερής.
 
Προχωράμε μαζί για ένα Δήμο ανοικτό, φιλικό και προσβάσιμο για όλους.
 
Προχωράμε με Ενότητα!