Ανακοίνωση υποψηφιότητας

Ανακοινώνουμε σήμερα την υποψηφιότητα του Αθανασίου Παπαβασιλείου του Κωνσταντίνου και της Ελένης με το συνδυασμό μας.

Ο Σάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. 

Είναι άνθρωπος με αναγνωρισμένη προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης. Σήμερα είναι Σύμβουλος Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Έχει βασικό πτυχίο στην Πληροφορική και είναι κάτοχος, μεταξύ των άλλων, μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στα Ευφυή Συστήματα Η/Υ, τις Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (ΑΠΕ) και τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.

Με τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσα από τη συμμετοχή της Κοζάνης στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των Πόλεων, ο τόπος μας αποκτά μια νέα προοπτική.

Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικές και υπόσχονται την ανάπτυξη, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε κάθε επίπεδο.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, μπορούν να υποστηριχθούν και να υλοποιηθούν από ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία, από ανθρώπους που θέλουν και μπορούν να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση για την Κοζάνη και τους πολίτες της.

Με χαρά καλωσορίζουμε τον Σάκη στην ομάδα μας!