Ανταγωνιστικότητα- Εξωστρέφεια-Ποιότητα-Καινοτομία.

«Ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας. Δείχνει  μόνο το δρόμο, την κατεύθυνση, δημιουργώντας, όμως, ή  βελτιώνοντας  τις υποδομές». Τα παραπάνω τόνισε ο Λάζαρος Μαλούτας με την ομάδα των υπ. Δημοτικών του Συμβούλων κατά τη συνάντησή τους με τη Διοίκηση του ΕΒΕ-Επιμελητήριο Κοζάνης.

Όπως ήταν φυσικό όλη η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τον τρόπο αντιστροφής της φθίνουσας πορείας του τόπου.

Βασική υποδομή είναι η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού που βάζει τάξη στις χρήσεις γης παντού.

Όλοι είπαν ότι η τοπική οικονομία τέσσερα  χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει

Ανταγωνιστικότητα- Εξωστρέφεια-Ποιότητα-Καινοτομία.

Υιοθετώντας μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, είπε ο Λ. Μαλούτας, μπορούμε να στραφούμε σε νέους τομείς, όπως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα θερμοκήπια με χρήση τηλεθέρμανσης, με το Δήμο να δημιουργεί τις υποδομές για υδροπονία και άρδευση.

Στηρίζουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για εξάλειψη των αποβλήτων, με ανακύκλωση υλικών και προωθώντας συνεργασίες με καλές πρακτικές, όπως έγινε με τη ΔΙΑΔΥΜΑ που εμείς ήμασταν οι πρωτοπόροι.

Στηρίζουμε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), δηλ. μικρές επιχειρήσεις π.χ. λαϊκής τέχνης, τοπικής γαστρονομίας, βιολογικών τροφίμων, ξεναγών ενέργειας και πολιτισμού.

Άλλος τομέας είναι ο θεματικός τουρισμός, με έμφαση στην ενέργεια, τους τοπικούς πόρους και  το απόθεμα πολιτισμού , ώστε ο Δήμος μας να αναδειχθεί σε «προορισμό», σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελλάδας και Ευρώπης, Δήμους, Μουσεία.

Δίνουμε έμφαση στα τοπικά προϊόντα (κρόκο, σκόρδα, πατάτες, αρωματικά), τις νέες και βιολογικές καλλιέργειες.

Η ομαλή ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται με τα σημερινά πενιχρά κονδύλια που αναλογούν στην περιοχή μας, αλλά με την έγκαιρη ισχυρή διεκδίκηση όσων πρέπει να εισρεύσουν.

Ταυτόχρονα όμως να βάλουμε στόχο την αξιοποίηση των βιοκαυσίμων, των Ενεργειακών Κοινοτήτων, να προωθήσουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

 Με συστηματική προσπάθεια μείωσης του κόστους των ανταποδοτικών  τελών (τέλη καθαριότητας, νερό, τηλεθέρμανση) και απλή κατανοητή μορφή των λογαριασμών, ώστε με διαφάνεια όλοι να γνωρίζουν πού επενδύεται το κάθε ευρώ που δίνουν στο Δήμο.

Την επένδυση στους νέους, με δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα πετύχει τη συγκράτησή τους στον τόπο μας και την επιστροφή  όσων έφυγαν.

Την προβολή της  «ταυτότητας» του τόπου μας, με βάση τη μελέτη στρατηγικού marketing που θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της  τοπικής επιχειρηματικότητας και  οικονομίας, ενεργοποιώντας το «Στρατηγικό Marketing» που έχει ήδη εκπονηθεί, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί.

Ζητούμε να μας εμπιστευθείτε, είπε ο Λάζαρος Μαλούτας γιατί έχουμε αποτελεσματική ομάδα, όπου κυριαρχούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες  που με καινοτόμες  ιδέες,  πρωτοβουλίες, διεκδικήσεις  και  έργο  έχουν αποδείξει και θα το ξανακάνουν ότι,  και ξέρουν και μπορούν  να  αντιμετωπίσουν προβλήματα, να δώσουν λύσεις και προοπτική στον τόπο μας, αφού δεν υπάρχει πλέον  χρόνος  για χάσιμο ή πειράματα.