Απάντηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, Νούλας Τουμπουλίδου,σχετικά με την 2η Δια Περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. Κοζάνης

Σε συνέχεια της επιστολής που στάλθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Κίνηση: Κοζάνη Τόπος να Ζεις», κ. Ιωαννίδη ( 10167/23-4-20) ,σχετικά με την πρόσκληση για 2η Δια Περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής :

Συμφωνούμε, θεωρώ, όλοι πως η ΠΝΠ έχει αποδεσμεύσει την δια περιφοράς συνεδρίαση από τα κατεπείγοντα  ΜΟΝΟ θέματα ( κάτι που ίσχυε μέχρι πρότινος ) επιτρέποντας έτσι τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων. Για λόγους περιορισμού της διάδοσης του COVID-19 και όχι αρρυθμίας των δήμων, τα συλλογικά όργανα δεν αναστέλλουν λοιπόν  τη λειτουργία τους, αντιθέτως λειτουργούν κανονικά με την υποχρέωση να προσαρμόζονται στα προβλεπόμενα των σχετικών διατάξεων (ΦΕΚ 55/11-03-2020 & Διευκρινιστικές Εγκυκλίους 18318/13-03-2020 & 40/20930/31-03-2020, όπως αυτές έχουν αποσταλεί στους δήμους της χώρας). Συνεπώς:

1) τα θέματα τα οποία φτάνουν στη Γραμματεία με πληρότητα εισηγήσεων και αποτελούν ως λήψη απόφασης αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάσσονται υποχρεωτικά σε ημερήσια διάταξη (Ν 3852 / 10,άρθρο 67, παρ.7)

2) η υποχρέωση σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά τον μήνα (Ν 3852/10, αρθ.67, παρ 1) εξακολουθεί να δεσμεύει την λειτουργία του οργάνου, κατ’ επέκταση και τον πρόεδρο (άρθρο 67, παρ.3  του ίδιου νόμου).

Η τηλεδιάσκεψη, που σαφώς προβλέπεται στην ΠΝΠ και την οποία προτάσσετε με την παρέμβασή σας, έχει σαφώς το πλεονέκτημα της επαφής και της «φυσικότητας» καθώς διανθίζεται με τη ζωντάνια του διαλόγου, προϋποθέτει όμως, 

  • Να υπάρχει η υποδομή, όπως και η εξοικείωση, από όλους τους συμμετέχοντες,
  • Να υπάρχει το επιτελείο που υποστηρίζει την εφαρμογή,
  • Να διασφαλίζεται, χωρίς αποκλεισμούς, η συμμετοχή όλων: των δημοτικών συμβούλων αφενός αλλά πλέον και των προέδρων των κοινοτήτων  και φυσικά των υπηρεσιακών παραγόντων, που έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα αλλά και  υποχρέωση στην «τηλε-συζήτηση».

Ειδικότερα, από την διερεύνηση που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν μάλιστα την δια περιφοράς συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2020, διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν προβλήματα.

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δημοτικοί – κοινοτικοί σύμβουλοι μπορείτε να τις αντιληφθείτε. Δυστυχώς για κάποιους είναι ανυπέρβλητες. Επομένως ο κίνδυνος για εξ αρχής αποκλεισμό συναδέλφων μας είναι πραγματικός, κάτι που ίσως καθιστά στην περίπτωσή μας,  αντιδεοντολογική την επιλογή της τηλεδιάσκεψης.

Η απουσία εργαζομένων με άδειες ειδικού σκοπού και η εκ περιτροπής παρουσία υπαλλήλων στο Αυτοτελές ΓραφείοΤεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Μηχανοργάνωση) δυσχεραίνει την υποστήριξη του εγχειρήματος σε σταθερή βάση.

Σε επικοινωνία με Προέδρους συμβουλίων  που εφάρμοσαν την τηλεδιάσκεψη, επιτρέψτε μου να πω, ότι η διαπίστωση είναι πως η επιτυχία που βλέπετε είναι μάλλον σχετική, καθώς έγινα αποδέκτης του πολύ σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπισαν σχετικά με την διασφάλιση της απαρτίας, όπου απαιτούνταν λήψη απόφασης.

Για το λόγο αυτό, όπως πληροφορήθηκα, μετά από την τηλεδιάσκεψη καταρτίζεται ημερήσια διάταξη με τα ίδια ακριβώς θέματα και καλούνται τα μέλη σε δια περιφοράς λήψη απόφασης για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποφάσεων και η καταγραφή της ψήφου.

Η τήρηση δε διαδικασίας, με σειρά ομιλητών , χρόνους τοποθετήσεων κτλ χαρακτηρίζεται  «out of the question» . Αρκετές συνεδριάσεις έγιναν σε  κλίμα χαοτικών, κουραστικών  και πολύωρων συζητήσεων.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τους λόγους που το προφανές πλεονέκτημα της τεχνολογίας δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να αξιοποιηθεί. Τίποτε όμως δεν αποκλείεται και η πρόθεσή μας για χρήση όλων των δυνατοτήτων, παρακαλώ, να θεωρείται δεδομένη. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τις μέχρι τώρα ενέργειες που έγιναν προκειμένου να μην αποκλειστεί καμιά επιλογή που μας δίνεται.

Προσωπικά εκλαμβάνω την παρέμβασή σας ως ένδειξη αγωνίας για την ουσιαστική άσκηση του ρόλου των δημοτικών συμβούλων και της αντιμετώπισης των θεμάτων με την δέουσα σοβαρότητα. 

Υπό το πρίσμα αυτό την ασπάζομαι πλήρως όπως φυσικά και ο δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας γι’ αυτό και πολύ σοβαρά θέματα που επιδέχονται καθυστέρηση δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι τώρα στα θέματα δια περιφοράς. Αντιπαραθέτω όμως την δική μας υποχρέωση να διασφαλίσουμε

  • τις ιδανικότερες συνθήκες με τις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν σε συζήτηση για λήψη αποφάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και υπηρεσιακοί παράγοντες, χωρίς αποκλεισμούς
  • και φυσικά την νομιμότητα των αποφάσεων με την απαραίτητη απαρτία.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόθεση του δημάρχου κ. Μαλούτα να συγκληθεί το πρωί της Δευτέρας 27/04, στο γραφείο δημάρχου συνάντηση των επικεφαλής παρουσία της προέδρου, προκειμένου να γίνει συζήτηση για την ημερήσια διάταξη που σας έχει αποσταλεί.

Η σύγκληση είναι εφικτή καθώς ο αριθμός των προσκεκλημένων  ( μικρότερος του 10 ) είναι σύμφωνος με τα μέτρα που ισχύουν. Θα επιχειρηθεί επίσης να είναι διαθέσιμοι υπάλληλοι που συνδέονται με θέματα της ημερήσιας διάταξης προκειμένου να λάβετε τις διευκρινίσεις που χρειάζεστε, όπως επίσης και για να καταγραφούν απόψεις /ενστάσεις/ προβληματισμοί επί των θεμάτων. Πάντα με την τήρηση των προϋποθέσεων που διασφαλίζουν τους κανόνες της δημόσιας υγείας.

Με εκτίμηση,

Ν. Τουμπουλίδου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης