«ΑπόΔημος»: Στον “αέρα” ο ιστοχώρος για τη δικτύωση των Κοζανιτών του εξωτερικού

Στόχος η άμβλυνση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης.

Ο Δήμος Κοζάνης και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βιώνουν μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, λόγω της βίαιης μετάβασης στην απολιγνιτοποίηση.
Στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής είναι απαραίτητη η ύπαρξη καινοτόμων ιδεών και δράσεων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενους τομείς της οικονομίας.
Στόχος του Δήμου Κοζάνης είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου συνεργασίας με νέους, που κατάγονται από την περιοχή και εργάζονται σε άλλες χώρες, αλλά θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Με δεδομένο ότι η Κοζάνη και η γύρω περιοχή δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στον κανόνα της διαρροής επιστημονικού προσωπικού νέων, που αναζήτησαν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό, η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια αυτή θα λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσεων.
Η προσφορά των νέων του εξωτερικού σε τεχνογνωσία και εμπειρία σε σύγχρονους τρόπους παραγωγής και διοίκησης, καθώς και σε επιστημονικά πεδία αιχμής, δύναται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη της περιοχής, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Είναι εφικτό μέσα από δράσεις και συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή, να ανασχεθεί η φυγή νέων υψηλών προσόντων στο εξωτερικό, καθώς και να υπάρξει παρακίνηση επιστροφής στον τόπο καταγωγής τους. Η παρούσα ιδέα προωθείται μέσω του δικτύου «απόΔημος». Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του δικτύου μεταβαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://apodimos.cityofkozani.gov.gr/.