Βοηθήστε μας να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της κινητικότητας στην πόλη μας!

Βοηθήστε μας να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της κινητικότητας στην πόλη μας!

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμο Κοζάνης, έχει διαμορφώσει τρία εναλλακτικά σενάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της περιοχής. Τα συγκεκριμένα σενάρια είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας στην πόλη, αλλά και των αναγκών και των προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων κατά της διάρκεια της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης.
Ένα σενάριο κινητικότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο προτεραιοτήτων που θα δοθούν στον μετέπειτα σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια, τον οδηγό στον οποίο θα βασιστεί ο Δήμος προκειμένου να επιλέξει και να σχεδιάσει τα μελλοντικά έργα και τις ρυθμιστικές διατάξεις στο σύνολο των υποδομών του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.
Αυτό που έχετε να κάνετε επομένως είναι να μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο και αφού διαβάσετε και μελετήσετε τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να επιλέξετε το σενάριο που θεωρείτε πως είναι καταλληλότερο να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης μας και θα εκφράζει το όραμά σας για το πώς φαντάζεστε τις ιδανικές μετακινήσεις σας στην πόλη.
Η μαζική συμμετοχή θα εξασφαλίσει την έκφραση των προτεραιοτήτων και των προτιμήσεων της πλειοψηφίας των πολιτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί τόσο ο απαραίτητος βαθμός συναίνεσης αλλά ταυτόχρονα και η από κοινού διαμόρφωση του περιεχομένου του μελλοντικού μας σχεδιασμού. Αυτό αποτελεί άλλωστε, και την ουσία της συμμετοχικότητας σε ένα ΣΒΑΚ.
Βοηθήστε μας, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί, το μέλλον της κινητικότητας στην πόλη μας!
Σύνδεσμος έρευνας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCgmD6JmY43DUqjxTRWRaVISDj_AmjzAEOKEZvsRnWBCQEjw/viewform