Γνωρίζουμε Κοζανίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό!

Γνωρίζουμε τα μέλη του δικτύου απόΔημος!
🎥 Αυτή τη φορά, συνομιλούμε με τον Κωνσταντίνο Φασούλα, που ζει και εργάζεται στην Τσεχία,ως Engineering Manager.
🧒 Ας τον γνωρίσουμε!