Δήμος Κοζάνης: Διαρκής στήριξη στον πρωτογενή τομέα με στοχευμένες παρεμβάσεις

Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι συνεχής και γίνεται με ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών.
Καίριος παράγοντας για την προστασία και ανάπτυξη του φυτικού κεφαλαίου της περιοχής είναι η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των μικρών, αλλά σημαντικών δικτύων άρδευσης.
🚧Ο Δήμος Κοζάνης συνεχίζοντας τις εργασίες συντήρησης των αρδευτικών δικτύων, έκανε στοχευμένες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία όπως περιοχής Καραγιαννίων, όπως:
• Η εξυγίανση του δικτύου μεταφοράς νερού πηγής «Τριεθνές»
• Η αποκατάσταση διαρροών του αρδευτικού δικτύου των Κοινοτήτων Αλωνακίων, Καλαμιάς και Ξηρολίμνης.
💦Η εξοικονόμηση, και κατ’ επέκταση επάρκεια, των υδατικών πόρων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για το σύνολο των εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια της αγροτικής οικονομίας.
👉Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε μια ακόμη φορά τον αγροτικό κόσμο του Δήμου Κοζάνης, να εγγραφεί στην πλατφόρμα https://cityofkozani.gov.gr/kairos,ώστε να λαμβάνει καθημερινά στο λογαριασμό ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου δελτίο καιρού ειδικά για την περιοχή που δραστηριοποιείται. Η έγκυρη και σαφής πληροφόρηση για βροχοπτώσεις – καταιγίδες αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, καθώς και στον γενικότερο εξορθολογισμό της διαδικασίας της αγροτικής παραγωγής στο σύνολο της.