Δήμος Κοζάνης: Διαχρονική και έμπρακτη η στήριξη στα άτομα με αναπηρία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η παρούσα διοίκηση του Δήμου Κοζάνης έχει  αποδείξει την υποστήριξή  της στα άτομα με αναπηρία. Όχι από υποχρέωση, αλλά από πεποίθηση, τόσο σήμερα όσο και στο παρελθόν. 

Βασική διαχρονική προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση, την άρση του αποκλεισμού, την αποδοχή. Όχι θεωρητικολογώντας, αλλά στην πράξη. 

Εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, είναι η υλοποίηση του νέου κτηρίου του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης σε έναν χώρο που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές, θα βρίσκεται εντός του ιστού της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, ενώ θα επιτυγχάνεται και η συνεκπαίδευση, καθώς θα λειτουργεί στον ίδιο χώρο με τον 18ο Δημοτικό Σχολείο. 

Αναλυτικά, με την 523/2007 Α.Δ.Σ. Κοζάνης αποφασίστηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την χωροθέτηση Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, ενώ στις  26.02.2009 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. Ακολούθως, στις  12.08. 2013 εγκρίθηκε από  το Υπουργείο Παιδείας το  κτιριολογικό  πρόγραμμα  του νέου Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, ενώ στις  22.05.2019 έγινε η  2η αναθεωρημένη έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος. 

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης  μεταφέρθηκε στην Κοινότητα Τετραλόφου, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα, το 2017 με απόφαση της τότε δημοτικής αρχής. Παρόλα αυτά, εγκαλείται η παρούσα διοίκηση για απαξίωση. Σε κάθε περίπτωση, δημοτική αρχή θα συνεχίσει να υλοποιεί έργα και δράσεις που στόχο έχουν την διευκόλυνση της καθημερινότητας των ΑμεΑ, καθώς και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

 Αξίζει να υπενθυμίσουμε την ένταξη  της πράξης για την «Δομή Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Συνοδές Ψυχικές Διαταραχές (Αυτισμό)- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας-Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» στον Άργιλο στις 09.08.2012, και στη συνέχεια τη δημοπράτηση του έργου. Επίσης, να αναφέρουμε την  πράξη για τις «Κτηριακές Εγκαταστάσεις Δομών Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Πολλαπλές Αναπηρίες» στη ΖΕΠ, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» στις 21.12.2012. 

Πέραν όμως τούτων, τους 10 μήνες της θητείας της η δημοτική αρχή έχει αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλιών, αποδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία. Συγκεκριμένα, έχει υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πλοήγησης ατόμων με οπτική αναπηρία και προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα των δημοτικών κτηρίων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, έχει εξασφαλίσει την χρήση εφαρμογής για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρύκοων ατόμων, μέσω της οποίας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεση διερμηνεία από και προς τη νοηματική γλώσσα και χειλεανάγνωση, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του διερμηνέα στο σημείο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, μετά την ένταξη της πράξης «Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ Δήμου Κοζάνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία  στα δημοτικά κτήρια. 

Η  δημοτική αρχή Κοζάνης με επικεφαλής τον Λάζαρο Μαλούτα διαθέτει ένα οργανωμένο πλάνο αναφορικά με τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς  από πεποίθηση αναγνωρίζει την ισότητα όλων και αξιώνει την πλήρη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Ο σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο σεβασμός για το δικαίωμα να διατηρούν την ταυτότητά τους, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Αυτή η διοίκηση δεν θα κάνει εκπτώσεις στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά θα σταθεί αρωγός. Οι πόρτες του Δημαρχείου είναι ορθάνοιχτες για όσους επιθυμούν να θέσουν τους προβληματισμούς και τις διαμαρτυρίες τους. Όπως είναι πάντα. Προγραμματισμένα, οργανωμένα και επίσημα.