Δήμος Κοζάνης: Εκσυγχρονίζονται οι εγκαταστάσεις του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου 🔴

Υπεγράφη η σύμβαση για την «Βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης», από την αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Κοζάνης, Νούλα Τουμπουλίδου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, την Τετάρτη 4 Μάϊου 2022, στο Δημαρχείο.
💠Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι σε 356.190,30 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 578.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). ✔Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος.
ℹ Δείτε λεπτομέρειες για το έργο: www.cityofkozani.gov.gr