Δήμος Κοζάνης: Ενημερώνονται για το νέο αγωγό αερίου «Ποσειδών» όσοι ιδιοκτήτες έχουν έννομο συμφέρον

Ξεκινά η διαδικασία κτηματογράφησης της ζώνης του Αγωγού Φυσικού Αερίου “Ποσειδών”, που απαιτείται για την αδειοδότηση του έργου, έπειτα από πρόσκληση της εταιρίας που εκπονεί την κτηματολογική μελέτη για τη διέλευσή του.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Ιταλίας/Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών ΑΕ έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης αυτής στη Σύμπραξη των εταιρειών C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Ειδικότερα, η εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέλος της ανωτέρω σύμπραξης, έχει αναλάβει τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων/πινάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για το χερσαίο τμήμα του έργου. Η εν λόγω μελέτη, εκπονείται από την εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ, η οποία είναι εγκεκριμένος υπεργολάβος της C&M TEXNIKH A.E.
Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου «Ποσειδών» διασχίζει και το Δήμο Κοζάνης, συνεπώς οι δημότες που έχουν έννομο συμφέρον, καθώς οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από τη διέλευση του αγωγού, θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης που θα στεγάζεται στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρανών, 06/07/2020 έως και 12/07/2020, ωράριο λειτουργίας 09:00 π.μ με 14:00 μ.μ.. Στόχος η ενημέρωση από εκπρόσωπο της εταιρίας, αναφορικά με τα προκαταρτικά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες ιδιοκτητών, καθώς και η συμπλήρωση του έντυπου δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών τίτλων της ιδιοκτησίας τους, καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία ή έγγραφο που πιθανώς διαθέτουν (τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ).
Σύμφωνα με την τεχνική εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ οι θιγόμενοι είναι οι ιδιοκτήτες των Τοπικών Κοινοτήτων: Χρωμίου, Αιανής, Κερασέας, Αγίας Παρασκευής, Καρυδίτσας, Λευκόβρυσης, Κρόκου, Κοζάνης, Πετρανών, Πτελέας, Οινόης, Δρεπάνου, Κοιλάδας, Αγίου Δημητρίου, Καπνοχωρίου, Φιλιππούπολης Τετραλόφου & Πολυμύλου.