Δήμος Κοζάνης: Επιστροφή δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) για το έτος 2021 σε ποσοστό (50%) πενήντα τοις εκατό, για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:
• Άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) ποσοστού 67% και άνω
• Πολύτεκνους
• Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης –ΚΕΑ)
❗Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαρτίου 2 0 2 2
📌Η μείωση θα γίνει με επιστροφή του ποσού, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση των δικαιούχων στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση: protokolo@kozanh.gr.
✔ Δείτε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά & κατεβάστε τις αιτήσεις 👉 https://bit.ly/3GgpRM9