Δήμος Κοζάνης: Επιστροφή Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων έτους 2021 – Σε εξέλιξη η διαδικασία των αιτήσεων

Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση Δημόσιας Αρχής, κατά την εφαρμογή των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, βάσει των ΚΑΔ που αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, θα τύχουν απαλλαγής και επιστροφής των καταβληθέντων δημοτικών τους τελών έτους 2021, για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
📍Η διαδικασία των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταστούν δικαιούχοι του μέτρου, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στo mail: protokolo@kozanh.gr
📅Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαρτίου 2022
ℹ Βρείτε όλα τα δικαιολογητικά και την αίτηση 👉 https://bit.ly/3Kl9Sz0