Δήμος Κοζάνης: «Θα έμοιαζε με αστείο, αν δεν ήταν σοβαρό»

Η παράταξη «Δημοτική Κίνηση Κοζάνη – Τόπος να Ζεις» αναρωτιέται γιατί  προχώρησε η μίσθωση για το Δημοτικό Αναψυκτήριο στο πάρκο Αγίου Δημητρίου για 3 ακόμη χρόνια στην ίδια εταιρεία. «Δυσκολεύεται» να διακρίνει γιατί λάβαμε μια τέτοια απόφαση και συμπεραίνει ότι αυτό συνέβη για λόγους εύνοιας προς ημετέρους. Προχωράει δε και ένα βήμα παραπέρα και μας συμβουλεύει να λαμβάνουμε κάθε απόφαση που αφορά δημοτική περιουσία «με ιδιαίτερη προσοχή και γνώμονα το καλό όλων των δημοτών»

 

Το ενδιαφέρον της Κίνησης θα ήταν συγκινητικό και ειλικρινές αν δεν γνωρίζαμε πολύ καλά ότι την 01.09.2019 που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Κοζάνης, το συνολικό ποσό ανεξόφλητων μισθωμάτων που μας παρέδωσε για το Δημοτικό Αναψυκτήριο, από την ίδια μισθώτρια εταιρεία, αντιστοιχούσε σε 109.903,18 ευρώ. Δηλαδή μόλις 320,55 ευρώ περισσότερα από σήμερα…

 

Ξεχνά επίσης η Κίνηση, που στα θέματα του κοινωνικού αυτοματισμού τα αντανακλαστικά της αποδεικνύονται τελικά απολύτως μεροληπτικά, ότι τα δύο προηγούμενα έτη ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για την εστίαση, και για την κοινωνία γενικότερα λόγω της πανδημίας. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής λήφθηκαν αποφάσεις στήριξης του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να παραβλέψουμε το γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις αυτές έμειναν κλειστές, δηλαδή χωρίς δραστηριότητα, δηλαδή χωρίς έσοδα, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε βασικές τους υποχρεώσεις, για 11 και πλέον μήνες.

 

Δεν πρόκειται λοιπόν για ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά για κατανόηση/ανοχή. Και φυσικά δεν χαρίστηκε τίποτα και σε κανέναν. Οι απαιτήσεις μας από την μισθώτρια εταιρεία παραμένουν ακέραιες σε κάθε περίπτωση στο ύψος που υπήρχαν και δημιουργήθηκαν επί θητείας της Κίνησης στη Δημοτική Αρχή.

 

Για αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέφθηκε ο όρος, σύμφωνα με τον οποίο, η μισθώτρια εταιρεία αναγνωρίζει την υφιστάμενη οφειλή, και δεσμεύεται για την εξόφλησή της τμηματικά: ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη της και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραγραφής.

 

Εκτός αν η πρόθεση είναι να παραπλανήσουμε τους πολίτες. Η επιλεκτική μνήμη και η επιλεκτική προβολή στοιχείων είναι από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Κίνησης. Που τώρα τελευταία δείχνει να αποκτά και ένα ακόμη: αυτό της υποκριτικής συμπεριφοράς.

Φαίνεται η  Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη – Τόπος να Ζεις» και ο επικεφαλής της “κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια”.