Δήμος Κοζάνης: Καινοτόμα «έξυπνη» εφαρμογή εξυπηρέτησης ατόμων με οπτική αναπηρία

O Δήμος Κοζάνης όντας ευαισθητοποιημένος απέναντι στα άτομα με αναπηρία, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα των δημοτικών κτηρίων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
Σε αυτή την κατεύθυνση, υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πλοήγησης ατόμων οπτικής αναπηρίας και προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης».
Το έργο, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών ραδιοσήμανσης χώρων στα δημοτικά κτήρια, έχει προϋπολογισμό 283.960,00 ευρώ.
Στόχος του έργου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα όρασης από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν και θα εγκατασταθούν συσκευές καινοτόμου τεχνολογίας στα κτίρια του Δήμου Κοζάνης.
Αναλυτικά, το έργο αφορά την προμήθεια συσκευών ραδιοσήμανσης χώρων που θα τοποθετηθούν σε ειδικά σημεία εντός των κτηρίων, για την περιήγηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Η ραδιοσήμανση θα αξιοποιείται από το λογισμικό των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, προκειμένου η εφαρμογή να αντιλαμβάνεται το σημείο και τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης και στη συνέχεια να παρέχει τις αντίστοιχες οδηγίες και λοιπές βοηθητικές λειτουργίες.
Επίσης, στην πρόταση περιλαμβάνεται και λογισμικό πλοήγησης για «έξυπνα» κινητά, με τη χρήση του οποίου ο χρήστης με αναπηρία όρασης:
• Κάνοντας χρήση της τρέχουσας τοποθεσίας στο κινητό του, θα ενημερώνεται φωνητικά για το σημείο του κτηρίου στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά.
• Κάνοντας χρήση του γυροσκοπίου του έξυπνου κινητού τηλεφώνου θα ενημερώνεται φωνητικά για τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περίπτωση που επιθυμεί να κινηθεί προς την εν λόγω κατεύθυνση.
• Τέλος, θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει κλήση σε τοπικό βοηθό, δηλαδή να καλέσει ένα τοπικό τηλέφωνο προκειμένου να ζητήσει βοήθεια ή περαιτέρω οδηγίες από κάποιον υπάλληλο εντός του εκάστοτε κτηρίου.

Η πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες κάθε δημοτικού κτιρίου, καθώς και η πλοήγηση των ατόμων εντός αυτών των κτιρίων, θα βοηθήσει τους πολίτες με προβλήματα όρασης στην καθημερινή τους συναλλαγή με τις δημοτικές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ποιότητα της εξυπηρέτησης των ΑμεΑ, αναπτύσσοντας και εγκαθιστώντας συσκευές καινοτόμου τεχνολογίας στα κτίρια του Δήμου Κοζάνης. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

#dimoskozanis
#amea