Δήμος Κοζάνης: Παράταση ρύθμισης οφειλών από 15.2.2020 έως 30.11.2021

 
Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει την παράταση για ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021 (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν.4807/21 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 112 του Ν.4876/21).
ℹΠερισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση στο cityofkozani.gov.gr