Δήμος Κοζάνης: Σε λειτουργία ο διαδραστικός χάρτης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας

Με την προγραμματισμένη επανεκκίνηση της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, τα καταστήματα λιανικής, εστίασης, αλλά και οι παραγωγικές επιχειρήσεις τίθενται σταδιακά σε λειτουργία υπό προϋποθέσεις.
Ο Δήμος Κοζάνης στοχεύοντας στη διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού και στην προβολή των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία δημιουργίας διαδραστικού χάρτη της Κοζάνης, με τεχνολογίες ΓΠΣ, όπου θα απεικονίζονται οι ανοικτές επιχειρήσεις.
Η εφαρμογή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο πρακτικό οδηγό για πολίτες και επιχειρήσεις. Μπορείτε να δείτε την εφαρμογή μεταβαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://arcg.is/1GTvnX
Ο χάρτης είναι δυναμικός και μπορούν συνεχώς να προστίθενται νέες επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν την προβολή τους στην εν λόγω εφαρμογή, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gis@kozanh.gr .
Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι:
• η επωνυμία της επιχείρησης,
• η περιγραφή της, (ή είδη εμπορίας- παραγωγής),
• διεύθυνση,
• τηλέφωνο,
• e-mail-website,
• δυνατότητα υποστήριξης διανομής κατ’ οίκον
• και προαιρετικά λογότυπο και φωτογραφία.