Δήμος Κοζάνης: Υποβολή τριών προτάσεων για ψηφιακές υπηρεσίες και έξυπνες εφαρμογές στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 1.933.738 ευρώ

Υποβολή τριών προτάσεων για Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης πολεοδομικού αρχείου, ψηφιακές υπηρεσίες Πρόνοιας, καθώς και ψηφιακή διαχείριση και παρακολούθηση αιτημάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπέβαλε ο Δήμος Κοζάνης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Η υποβολή των προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.933.738 ευρώ, πραγματοποιήθηκε εντός προθεσμίας, με τις προτάσεις του Δήμου Κοζάνης να είναι και οι μοναδικές που υποβλήθηκαν.
Αναλυτικά, ο Δήμος Κοζάνης πρότεινε την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, και Αρχειοθέτησης πολεοδομικού αρχείου Δήμου Κοζάνης και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κοζάνης». Η πρόταση περιλαμβάνει την οπτική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού από την συμβατική του μορφή σε ψηφιακή μορφή. Επίσης το έργο περιλαμβάνει την εισαγωγή του ψηφιοποιημένου αρχείου στο υποσύστημα διαχείρισης αρχείου οικοδομικών αδειών του τρέχοντος Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα, καθώς και την ανάπτυξη web-based συστήματος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών για πρόσβαση και ανάκτηση σε υλικό του ψηφιοποιημένου αρχείου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.075.080,00 ευρώ.
Επιπλέον, υπεβλήθη η πρόταση για το έργο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση ψηφιακών υπηρεσιών Πρόνοιας», που αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου πρόνοιας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το σύστημα πρόκειται συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. Το έργο, θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, και είναι προϋπολογισμού 527.950,00 ευρώ.
Επίσης, ο Δήμος Κοζάνης αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και υλοποιεί ένα καινοτόμο έργο για ολόκληρη την περιοχή. Το έργο «Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με χρήση «έξυπνων» εφαρμογών», περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και την χρήση «έξυπνων» εφαρμογών μέσω κινητών συσκευών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 330.708,00 ευρώ.