Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Η στήριξη της κτηνοτροφίας περνά μέσα από μικρές, αλλά καίριες δράσεις.

Στην Ακρινή, τη Σκήτη και το Ρυάκιο, προετοιμάσθηκαν νέες θέσεις εγκατάστασης, όπου θα τοποθετηθούν ποτίστρες για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής.
👉Η προσπάθεια συνεχίζεται…