«Ενότητα» – Μία ακόμη σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία της δημοτικής μας περιόδου ολοκληρώθηκε.

Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1433Β/3-4-2024) μετασχηματίζεται το ΒΙΟΠΑ ξύλου, προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου 3982/2011 και αντιστοιχίζεται σε Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Γ.

Αυτή η υποδομή του Δήμου Κοζάνης, που ποτέ δε λειτούργησε σαν ΒΙΟΠΑ ξύλου λόγω της κατάρρευσης του αντίστοιχου κλάδου ξύλου γενικότερα στην Ελλάδα, εξελίσσεται τώρα σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο.

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη σε επιχειρηματικές – παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, όπως ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (Data Centers) και πολλές άλλες.

Η απόφαση που εκδόθηκε μόλις χθες, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην περιοχή.

Η περιοχή μας χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο για την μετά το λιγνίτη εποχή και η ενεργοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Γ στην περιοχή του Κασλά προσφέρει την ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων επενδύσεων που μπορούν να υπηρετήσουν αυτό τον στόχο.