Επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης προς τον Υπουργό Ενέργειας για το ζήτημα τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης

Με επιστολή του ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, επισημαίνει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, το πρόβλημα έλλειψης θερμικής ισχύος που δημιουργείται στην Τηλεθέρμανση Κοζάνης, όταν η τροφοδοσία της με θερμική ενέργεια γίνεται από μία και μόνο μονάδα του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης, κατά την χειμερινή περίοδο, ιδιαίτερα σε περιόδους με δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.
Αναλυτικά ο κ. Μαλούτας επισημαίνει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με το από 03.02.2020 έγγραφο μας – (2) σχετικό, σας είχαμε γνωστοποιήσει εγκαίρως το πρόβλημα έλλειψης θερμικής ισχύος που δημιουργείται στην εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης, όταν η τροφοδοσία της με θερμική ενέργεια γίνεται από μία και μόνο μονάδα του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης κατά την χειμερινή περίοδο, ιδιαίτερα σε περιόδους με δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Το ζήτημα είχε κοινοποιηθεί και προγενέστερα από τις 02.12.2019 στους αρμόδιους φορείς ΔΕΗ ΑΕ και ΡΑΕ με το (1) σχετικό έγγραφο μας.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία της τηλεθέρμανσης Κοζάνης, και ιδιαίτερα το φορτίο βάσης, διασφαλίζεται αποκλειστικά με την προμήθεια θερμικής ενέργειας από τις μονάδες II, V και V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης με συνολική παράλληλη απολαβή 137 MWth θερμικής ισχύος, που αποτελεί και την συμβατική υποχρέωση της ΔΕΗ ΑΕ. Με τις τρέχουσες κλιματολογικές συνθήκες η απαίτηση θερμικής ισχύος κυμαίνεται από 100 έως και 130 MWth μεταβαλλόμενης κατά την διάρκεια της ημέρας. Η δυνατότητα ωφέλιμης παροχής ισχύος για τις μονάδες 111 και V ανέρχεται σε * 63 MWth, ενώ για την μονάδα V σε 66 MWth (μικτή ισχύς 70 MWth).
Από την έναρξη της τρέχουσας χειμερινής περιόδου θέρμανσης έως και σήμερα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο περισσότερες της μίας από τις προαναφερόμενες μονάδες να βρίσκονται εκτός λειτουργίας όχι λόγω βλάβης αλλά κατόπιν εντολής του Διαχειριστή συστήματος.

Το προαναφερόμενο γεγονός οδηγεί – όπως έχει επανειλημμένα αποδειχθεί έως και σήμερα – στην έλλειψη / ανεπάρκεια θερμικής ισχύος και στην αυξημένη κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης από το λεβητοστάσιο αιχμής/εφεδρείας της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ που αδυνατεί ωστόσο βάσει του σχεδιασμού του να καλύψει το φορτίο βάσης στο σύνολο του.
Οι παραπάνω επιλογές είχαν σαν συνέπεια η ΔΕΥΑΚ να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου οι οποίες της στοίχησαν μόνο για το μήνα Μάρτιο, σχεδόν 500.000 ευρώ, ενώ από τις αρχές της χρονιάς 1.280.000 ευρώ.
Η έλλειψη φορτίου κατά την τρέχουσα περίοδο με το γνωστό πρόβλημα της πανδημίας καθιστά την λειτουργία της εγκατάστασής τηλεθέρμανσης Κοζάνης επισφαλή και δημιουργεί, όπως αντιλαμβάνεστε, σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε ευαίσθητες δομές του αστικού ιστού (κυρίως Νοσοκομείο, Δομές υγείας, Δημόσια κτίρια κλπ.). Περαιτέρω, επιφέρει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην βιωσιμότητα της ίδιας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης λόγω του υψηλού κόστους που προκύπτει από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης και το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών ΕΑΡΟ (CO2).
Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω έχουν επισημανθεί και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά έχουν γίνει και από εσάς αποδεκτά κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης σας στην περιοχή, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώνεται.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση σας για την επίλυση του προαναφερόμενου προβλήματος.».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επιστολή Δημάρχου στον Υπουργό  Ενέργειας