Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 7 Απριλίου.

Στο περιθώριο της διαδικασίας, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Νούλα Τουμπουλίδου, έθεσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, καθώς και τις αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής.
📝Επιπλέον, παρουσιάστηκε το δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Κοζάνης.
👪Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε στα μέλη η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Φύλων, την οποία έχει υπογράψει ο Δήμος Κοζάνης, ενώ παρουσιάστηκαν και οι δομές του Δήμου.
✔Τέλος, κατατέθηκαν προτάσεις για επόμενες δράσεις της επιτροπής.