Κέντρο δια βίου μάθησης Δήμου Κοζάνης: Προγράμματα για ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας

✅Άθληση στην Τρίτη Ηλικία
✅Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
🟢Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της δια ζώσης παρακολούθησης
ℹ Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα προγράμματα και κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής 👉 https://tinyurl.com/37by2jzt