Κοζάνη: Με αισθητήρες πλήρωσης και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο οι “έξυπνοι” κάδοι του Δήμου

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση δέκα οκτώ (18) συστημάτων – υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω το πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων) στον Δήμο Κοζάνης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με τη χρήση των τυποποιημένων τροχήλατων κάδων, ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.
🔎Η εν λόγω προμήθεια υλοποιήθηκε στα πλαίσια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Δήμου Κοζάνης όπου η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 80% από το Πράσινο Ταμείο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» και κατά 20% από ιδίους πόρους του Δήμου Κοζάνης.
👉Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και της βελτίωσης του αστικού εξοπλισμού της πόλης, η ανάπτυξη του δικτύου υπογειoποίησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων είναι στις προτεραιότητες του Δήμου Κοζάνης. Το δίκτυο αναπτύσσεται ομαλά και σταδιακά, με τέσσερα (4) νέα σημεία πλέον να προστίθενται στο ήδη υπάρχον. Τοποθετήθηκαν:
-επί της οδού Ολύμπου και Θεσσαλονίκης
-επί της οδού Πλαταιών
-επί της οδού Μακρυγιάννη
-επί της οδού Δαδαμόγια
➡️Για τη βελτίωση του προγραμματισμού της αποκομιδής, οι υπόγειοι αυτοί κάδοι φέρουν ”Σύστημα Επιτήρησης της Στάθμης Πλήρωσής” τους. Οι αισθητήρες θα μεταδίδουν τις πληροφορίες μέσω δικτύου GSM σε εξειδικευμένη πλατφόρμα προσβάσιμη μέσω διαδικτύου. Καθ’αυτόν τον τρόπο η Δνση Περιβάλλοντος/ Τμήμα Καθαριότητας έχει την δυνατότητα πλέον να γνωρίζει on-line το επίπεδο πλήρωσης κάθε υπόγειου κάδου, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει ανάλογα τα δρομολόγια αποκομιδής, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις των απορριμματοφόρων για άδειους κάδους ή/και να προβλέπει έκτακτα δρομολόγια αποκομιδής υπόγειων κάδων που έχουν γεμίσει.
👉Για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων ήδη ένας νέος κατάλληλος γερανός έχει προσαρμοστεί σε απορριμματοφόρο του Δήμου.