Κοινή η προσπάθεια για την ανάπτυξη

Συνάντηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας, Μανώλη Καρακάση και μελών της Διοίκησης με τον επικεφαλής της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Λάζαρο Μαλούτα και υποψήφιους του συνδυασμού.
Έγινε αναλυτική συζήτηση για τα προβλήματα της περιοχής, τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συμβολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου ως σύμβουλο της Πολιτείας.
Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η συρρίκνωση -οικονομική και πληθυσμιακή- της περιοχής και άμεσος στόχος η ανακοπή της φθίνουσας πορείας και η εφαρμογή πολιτικών για ανάπτυξη.
Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, οι φυσικοί πόροι, η εξωστρέφεια, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, το όραμα, το σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής, όλοι οι συντελεστές της επιζητούμενης αναπτυξιακής πορείας τέθηκαν κατά την συζήτηση.
Τέλος, υπήρξε απόλυτη συναντίληψη για την ανάγκη της στενής συνεργασίας των δύο φορέων, Δήμου και Οικονομικού Επιμελητηρίου, που θα ενισχύσει την προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας.

 

Λάζαρος Μαλούτας