Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης: «Το οικονομικό κριτήριο δεν μπορεί να είναι το μόνο που θα πρυτανεύσει στο σχεδιασμό και στον ρυθμό απολιγνιτοποίησης στην πατρίδα μας».

Eμείς θέτουμε και το ζήτημα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς με την παύση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων θα χαθούν από την περιοχή περίπου 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο οδικός χάρτης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν είναι ακόμη ορατό. Το ζήτημα είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για να μην ερημώσει η περιοχή.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού συνεπάγεται την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας αλλά και την παύση τροφοδοσίας της Τ/Θ με θερμική ενέργεια με σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος για τους κατοίκους.

Εμείς, από την πλευρά μας είμαστε  έτοιμοι να προτείνουμε νέα καινοτόμα έργα για χρηματοδότηση. Σύντομα θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον του Δήμου μας, το οποίο στη συνέχεια θα κατατεθεί στα αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων Κυβερνητικά Όργανα. Εργαζόμαστε συστηματικά πάνω σε αυτό.

Η διασφάλιση της δημιουργίας νέων ισοδύναμων θέσεων εργασίας στον αντίποδα όσων πρόκειται να χαθούν και οπωσδήποτε πριν αυτές χαθούν από την παύση της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Και βέβαια η διασφάλιση της λειτουργίας της Τ/Θ πριν την οριστική παύση λειτουργίας των μονάδων 3,4,5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Αυτές είναι οι διεκδικήσεις μας από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.