Λάζαρος Μαλούτας: «Επενδύουμε σ’ ένα σύγχρονο Δήμο Κοζάνης που θ’ ανοίγει νέους δρόμους για όλους»

 «Ο Δήμος οφείλει να εκσυγχρονίζεται διαρκώς γιατί μόνο έτσι θα είναι ικανός να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και, που είναι το σημαντικότερο, για να συμβάλει στην οικονομική πρόοδο του τόπου ανοίγοντας νέους δρόμους που θα ενισχύουν τις προσπάθειες των πολιτών του για ευημερία». 

Έτσι περιέγραψε ο υποψήφιος Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας το πώς βλέπει ο ίδιος έναν σύγχρονο Δήμο. Για να συμβεί αυτό και να γίνει ο Δήμος Κοζάνης ένας Δημιουργικός Δήμος με ξεχωριστή ταυτότητα, η πρόταση του συνδυασμού της ΕΝΟΤΗΤΑΣ περιλαμβάνει: 

  • Τις «έξυπνες» λειτουργίες και αξιοποίηση της τεχνολογίας, για να αναδείξουν το Δήμο Κοζάνης σε πρωτοπόρο «Δημιουργικό Δήμο», ενισχύοντας και ολοκληρώνοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  • Βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Πόλης και των Κοινοτήτων, ώστε να συγκλίνουν σε δομές (πρόνοια, αθλητισμός, πολιτισμός) και υποδομές (αναπλάσεις, ύδρευση, καθαριότητα)
  • Ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Κοινοτήτων.
  • Αναβάθμιση υποδομών στις κοινότητες, οι οποίες στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα και βοηθούν τους πολίτες να παράγουν και να ζουν στον τόπο τους.
  • Ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τις χρήσεις γης, τον εξωραϊσμό και τις αναδασώσεις του περιαστικού χώρου
  • Βελτίωση της ζωής των πολιτών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, με την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών δικτύων και την αξιοποίησή τους για την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία της πόλης (πχ δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς).
  • Δικτύωση και συνεργασία του Δήμου Κοζάνης με άλλους Δήμους της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον σχεδιασμό της μετάβασης στο νέο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνεργασίες σε θέματα παιδείας, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, τουρισμού, ενέργειας.
  • Έμφαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και σε κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης. Ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι με δράσεις εξωστρέφειας διαφυλάττουν και προωθούν την ταυτότητα του Δήμου. Στόχος η δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, στο πάρκο Αγίου Δημητρίου.
  • Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στους δημότες μέσω της συνεργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ
  • Εφαρμογή πολιτικών για την ενεργό και σταθερή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και στις αναθέσεις δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με απολογισμό και ετήσια λογοδοσία σε κατανοητή μορφή για τους πολίτες

Για το Λάζαρο Μαλούτα «ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός Δήμος πρέπει να θέλει αλλά και να μπορεί να σταθεί στο πλευρό όλων των πολιτών, όπως έκανε χρόνια τώρα, και να μπαίνει μπροστά όπου και όποτε χρειαστεί για να παλέψει και να επιβάλει λύσεις στα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της περιοχής».