Μετάφραση στη νοηματική των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό διασπορά του κορωνοϊού

Στη Νοηματική: Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από τον κορωνοϊό

 

Στη Νοηματική: Αποφάσεις Δημάρχου για συγκρότηση επιτροπής και λήψη μέτρων για να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας και να προφυλαχθεί η υγεία των εργαζομένων καθώς και των δημοτών του Δήμου

 

Στη Νοηματική: Κορωνοϊός – 7 βήματα πρόληψης μετάδοσης του ιού

 

Στη Νοηματική: Ενέργειες διευκόλυνσης από τον Δήμο Κοζάνης, για ΑμεΑ, άτομα 3ης ηλικίας και αιμοδότες λόγω κορωνοϊού