Μια «ανάσα» πριν την έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας βρίσκεται ο Δήμος Κοζάνης

Έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών ελέγχου του κύκλου ΣΒΑΚ του υποβληθέντος σχεδίου του Δήμου Κοζάνης από το Υπουργείο Μεταφορών.
Αναλυτικότερα, έπειτα από την ολοκλήρωση των επιμέρους ενεργειών της φάσης προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανάπτυξης του κύκλου ΣΒΑΚ, αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικαστικών με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Συνεπώς, μετά την έγκριση, θα ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του πολυπόθητου σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς το ΣΒΑΚ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:
• Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της ρύπανσης που αφορά στις μετακινήσεις
• Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
• Η βελτίωση της δημόσιας υγείας
• Η βελτίωση της προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση
• Η προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου
• Η ενσωμάτωση νέων και έξυπνο τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα
• Η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
• Η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων
• Η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του συστήματος μεταφορών
• Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών
Με την έγκριση του ΣΒΑΚ ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο μια χρονοβόρα διαδικασία, στην οποία η εμπλοκή των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική.