Μόνο με τεκμηριωμένες προτάσεις, μπορούμε να διεκδικούμε.

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού για την ανέγερση νέου νοσοκομείου στο νησί της Κω, μας δίνει ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την εξασφάλιση ενός νέου μεγάλου περιφερειακού νοσοκομείου στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας.