Ο Δήμαρχος Κοζάνης στην ετήσια συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανıκής Συνέλευσης 2019 στo Erding Βαυαρίας

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στο πλαίσιο της 9ης ετήσιας συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανıκής Συνέλευσης,  που διεξήχθη  στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο Erding Βαυαρίας, συμμετείχε ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας.

Η συζήτηση, με θέμα «Γεφύρωση των ανισοτήτων και ισότιμες συνθήκες διαβίωσης» συνδιοργανώθηκε από το  Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung και την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Στόχος της διαδικασίας ήταν η προώθηση του ελληνογερμανικού διαλóγου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η προαγωγή της συζήτησης για βιώσιμα κοινωνικά μοντέλα στην Ευρώπη.

Ο κ. Μαλούτας στην ομιλία του παρουσίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κοζάνη και η ευρύτερη περιοχή  λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών που υφίστανται με την μετάβαση στη μετα-λıγνıτική περίοδο, ενώ ανέπτυξε τις  προτάσεις του γıα την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής καı της οικονομικής ανάπτυξης.

Στην ίδια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν εκπρόσωποι δήμων της Γερμανίας και δημοτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών αλλά και επιστήμονες.

Να σημειωθεί πως η διαδικασία στόχευε στην αποτύπωση των τάσεων των αυξημένων ανισοτήτων που υπάρχουν σε Ελλάδα και Γερμανία και την εξεύρεση των αιτιών τους, στην ανάλυση των διαφορετικών πολιτικών και οικονομικών πλαισίων των δύο χωρών που έχουν οδηγήσει σε παρόμοια φαινόμενα,  καθώς και στην καταγραφή του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση.