Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει στην Εβδομάδα δράσης Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει στην Εβδομάδα δράσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών!
Για να επιτευχθεί το όραμα που εκπροσωπούν οι στόχοι, απαιτείται η συμμετοχή και η συντονισμένη προσπάθεια όλων μας!

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ