Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 8 Μαρτίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Ο ΟΗΕ για το 2024 δηλώνει «Επενδύστε στις γυναίκες: Επιταχύνετε την πρόοδο», αναδεικνύοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την ισότητα των φύλων.
Εμείς εργαστήκαμε συστηματικά στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιώντας δράσεις που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία πραγματικής ισότητας.
Η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων είναι ο στόχος.
Η δημιουργία μιας κουλτούρας σεβασμού προς όλους ανεξαρτήτως φύλου είναι ο τρόπος.