«Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική παρενόχληση στις τοπικές κοινωνίες», τιτλοφορείται η ημερίδα που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Κ.Ε.Δ.Ε σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης

Tην Τετάρτη 13 Απριλίου 2022,
🕣 στις 10:00, στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
👉Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε., της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
🟡Ο Δήμος Κοζάνης μέσω της ημερίδας, αλλά και του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, στοχεύει στο να ανοίξει τη συζήτηση για την επίτευξη της μηδενικής ανοχής της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας μας, αλλά και στις τοπικές μας κοινωνίες. Παράλληλα, σκοπό αποτελεί και η ανάδειξη των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο Δήμο Κοζάνης.