Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Οι θέσεις στο Δήμο Κοζάνης και αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ