Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κοζάνης»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης ως Δικαιούχος της Πράξης με Τίτλο «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Κοζάνης»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους τυχόν ωφελούμενους (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων (λόγω αποχώρησης) και για την λίστα επιλαχόντων στο ΚΗΦΗ Δ. Κοζάνης
✔Ο αριθμός των ωφελούμενων ως επιλαχόντες για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα επιλεγεί με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άνωθεν Πρόγραμμα.
📅ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής απo 24/01/2022 έως και 28/02/2022
👉Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη δομή:
ΚΗΦΗ (40 Μάρτυρες) Δ. Κοζάνης Πλακοπίτη 11
Υπεύθυνη προγράμματος: Ελένη Λαζαρίδου τηλ:2461042257
ℹ Δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα cityofkozani.gov.gr