Πρόσω ολοταχώς για την ένταξη της Κοζάνης στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης μέχρι το 2030

📢Πρόσω ολοταχώς για την ένταξη της Κοζάνης στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης μέχρι το 2030, κινείται ο Δήμος Κοζάνης. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε ζητήματα κλιματικά ουδέτερων πόλεων, κ. Βασιλάκου και Νικολαΐδης, βρέθηκαν στις 27 Αυγούστου στην Κοζάνη, όπου πραγματοποίησαν τεχνικές συναντήσεις με κεντρικό θέμα την εν λόγω πρωτοβουλία.
🤝Στις συναντήσεις συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Κοζάνης, του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος CLUBE, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του ΕΚΕΤΑ.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν:
– Οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
– Η θεματολογία του υπό κατάρτιση σχεδίου δράσης
– Ο οδικός χάρτης των επόμενων ενεργειών στο πλαίσιο της Αποστολής
📌Στο περιθώριο των συναντήσεων έγινε περιήγηση των εμπειρογνωμόνων σε σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, και ευρύτερα, που θα αποτελέσουν κομβικά σημεία του σχεδίου δράσης.
📍Σημειώνεται, ότι το περιεχόμενο της Διακήρυξης Κλιματικής Ουδετερότητας, «Κοζάνη 2030 – Μια Πράσινη και Έξυπνη πόλη», βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις της ΕΕ και της Ελλάδας για την παγκόσμια δράση για το κλίμα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.
📌Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να εκπονήσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, μέσω μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Περισσότερα 👉https://bit.ly/3kRMM89