Στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πράξη

Κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, με αποφάσεις που εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στηρίξαμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έμπρακτα, καθώς θεωρούμε ότι ο Δήμος αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.  

Η συνεργασία μας εξειδικεύθηκε μέσω των απαραίτητων προγραμματικών συμβάσεων και επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς  που θέσαμε ως προτεραιότητα  στο στρατηγικό σχεδιασμό  του Δήμου μας, δηλαδή την κλιματική ουδετερότητα, τις ψηφιακές εφαρμογές, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τις εφαρμογές έξυπνης πόλης.   

Πέραν του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή με το Πανεπιστήμιο με χρονική διάρκεια τη δημοτική περίοδο, θέτοντας  στόχους, έχοντας γνώση και χαράσσοντας το όραμα για το Δήμο που θέλουμε και αξίζουμε για τα επόμενα χρόνια, δεν αρκεστήκαμε σε λόγια στήριξης, αλλά  καταστήσαμε το Πανεπιστήμιο ουσιαστικό συνεργάτη και εταίρο στους  στόχους που θέσαμε.

Ειδικότερα, οι προγραμματικές συμβάσεις που καταρτίστηκαν κατά τη θητεία μας, κατόπιν αποφάσεων έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, είναι οι κάτωθι:

1)  Με την με αριθμό 472/2020 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, εγκρίθηκε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το κλίμα Δήμου Κοζάνης (ΣΔΑΕΚ)», ύψους 30.000 ευρώ.

2) Με την με αριθμό 493/2020 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, η Προγραμματική σύμβαση «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης του Δήμου Κοζάνης» ύψους 74.000 ευρώ,

3) Με την με αριθμό 571/2020 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, η Προγραμματική Σύμβαση «Πιλοτικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Κοζάνης» ύψους 122.000 ευρώ,

4) Με την με αριθμό 434/2021 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, η Προγραμματική Σύμβαση «Ανάπτυξη Αγωνιστικού Μονοθέσιου formula»,  ύψους 3000 ευρώ,

5) Με την με αριθμό 165/2022 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Berlin, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των ΕΛΚΕ, ΠΔΜ και Δήμου Κοζάνης, «Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης»,

6)  Με την με αριθμό 11/2023 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΠΕΠΟΚ, του ΠΔΜ και του Δήμου Κοζάνης, για την «Υλοποίηση του Επιστημονικού Τεχνολογικού – Επιχειρηματικού Πάρκου» και ταυτόχρονα παραχωρήθηκε η απαραίτητη έκταση, από τη ΔΕΠΕΠΟΚ  στο ΠΔΜ για την ίδρυση του Επιστημονικού Τεχνολογικού Επιχειρηματικού Πάρκου στο χώρο της ΖΕΠ, 

7) Με την με αριθμό 108/2023 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, η Προγραμματική Σύμβαση «Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Κοζάνης», ύψους 195.000 ευρώ,

8) Με την με αριθμό 301/2023 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, η Προγραμματική Σύμβαση «Έλεγχος της ποιότητας του αέρα στο δυναμικό περιβάλλον  της Διακήρυξης Κλιματικής Ουδετερότητας –Ενημέρωση των Δημοτών σε πραγματικό χρόνο », ποσού 152.768 ευρώ. 

9) Με την με αριθμό 109/2023 απόφαση του ΔΣ Κοζάνης, η Προγραμματική Σύμβαση με το με Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «100 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2030», ποσού 65.000 ευρώ.

Ελπίζουμε στη συνέχιση της εποικοδομητικής αυτής συνεργασίας του Δήμου μας με το ΠΔΜ, δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο είναι και μπορεί να αναδειχθεί ακόμη ισχυρότερος πυλώνας ανάπτυξης της περιοχής.