Στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Με την 20.03.2020/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Η εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απαλλάσσουν επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, από τα αναλογούντα τέλη, καθώς και το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
Η Δημοτική Αρχή, αμέσως μόλις οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα ισχύος των μέτρων, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης απόφαση εξειδίκευσης του τρόπου με τον οποίο θα γίνει η απαλλαγή των καταστηματαρχών από τα τέλη.
Αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η στήριξη των δημοτών με κάθε τρόπο και μέσο.